1.2.x Trailers and Cargo by Jazzycat

thach243

Moderator
Staff member
Đây là mod trailer and cargo đầu tiên của Jazzycat cho ATS, nó mang đến 5 trailer mới và 11 mặt hàng
Tương thích 1.2.x và tất cả bản đồ khác
Cách cài đặt:
- Đối với tên trailer tiếng Anh cài 2 file:
+trailers_and_cargo_pack_by_Jazzycat_v1.0_ats_base.scs
+trailers_and_cargo_pack_by_Jazzycat_v1.0_ats_eng.scs
Link:http://sharemods.com/0j93opt5suku/trailers_and_cargo_pack_by_Jazzycat_v1.0_ats.7z.html
Link Fshare: https://www.fshare.vn/file/HJYXLT5WU9F6
26345001632_81e6601925_o.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người kiểm duyệt:

Đức Royal

Moderator
Staff member
Đây là mod trailer and cargo đầu tiên của Jazzycat cho ATS, nó mang đến 5 trailer mới và 11 mặt hàng
Tương thích 1.2.x và tất cả bản đồ khác
Cách cài đặt:
- Đối với tên trailer tiếng Anh cài 2 file:
+trailers_and_cargo_pack_by_Jazzycat_v1.0_ats_base.scs
+trailers_and_cargo_pack_by_Jazzycat_v1.0_ats_eng.scs
Link:http://sharemods.com/0j93opt5suku/trailers_and_cargo_pack_by_Jazzycat_v1.0_ats.7z.html
26345001632_81e6601925_o.jpg
up link Fshare cho ae tải dễ hơn
 
Top