HỎI Point để làm gì ad?

xxmcmxci

Hùng Trần - [VNS] Gà Tập Yêu
theo quan điểm riêng của mình, mặc dù ứng dụng thực tế thì không nhiều nhưng cái chính mà điểm point nó mang lại chính là tinh thần, mỗi bài đăng hữu ích, được thích sẽ cỗ vũ tinh thần để các thành viên cảm thấy sự cống hiến giúp đỡ của mình có ý nghĩa. Nó biểu thị cho mức độ đóng góp của mỗi thành viên cho diễn đàn. Ở đây chẳng ai làm với mục đích thương mại cả, chẳng ai đòi hỏi phải nhận được vật chất gì khi giúp đỡ hay chia sẻ với người khác cả nên thiết nghĩ đừng gán bất kỳ giá trị gì cho nó hết.
đấy là một vài suy nghĩ của mình về điểm Point.
 

Đức Royal

Moderator
Staff member
theo quan điểm riêng của mình, mặc dù ứng dụng thực tế thì không nhiều nhưng cái chính mà điểm point nó mang lại chính là tinh thần, mỗi bài đăng hữu ích, được thích sẽ cỗ vũ tinh thần để các thành viên cảm thấy sự cống hiến giúp đỡ của mình có ý nghĩa. Nó biểu thị cho mức độ đóng góp của mỗi thành viên cho diễn đàn. Ở đây chẳng ai làm với mục đích thương mại cả, chẳng ai đòi hỏi phải nhận được vật chất gì khi giúp đỡ hay chia sẻ với người khác cả nên thiết nghĩ đừng gán bất kỳ giá trị gì cho nó hết.
đấy là một vài suy nghĩ của mình về điểm Point.
quá đúng, em cho bác 1 like ;)
 
Top