Lỗi khi mở game

thdanhtttttt

New member
game su khi giải nén em vào chơi được lần đầu
lần thứ 2 click vào game game hiện trên thanh công cụ rồi tắt ngay( không hiện màn hình vào game ) ( kiểm tra task có chạy và tắt )
,mong mọi người giải đáp hộ em
 
Nếu bạn chơi từ 1.33 trở lên thì làm theo cách này thử xem: Vào ổ C - chọn Users - chọn Public - chọn Public Douments - chọn Steam - chọn Codex - chọn 227300 - chọn Remote - chọn Proflie - rồi xoá hết trong mục Profile đó. Khi tạo profile bạn bỏ dấu tích chỗ dòng "Dùng Steam Cloud" đi là xong.
 
Nếu bạn chơi từ 1.33 trở lên thì làm theo cách này thử xem: Vào ổ C - chọn Users - chọn Public - chọn Public Douments - chọn Steam - chọn Codex - chọn 227300 - chọn Remote - chọn Proflie - rồi xoá hết trong mục Profile đó. Khi tạo profile bạn bỏ dấu tích chỗ dòng "Dùng Steam Cloud" đi là xong.
Mà em quên bỏ tích nó vẫn bình thường mà ?. Kì vậy.
 
Top