HỎI Lỗi không khởi động được xe. "YOU HAVE RUN OUT OF FUEL..."

manhtuana5

New member
Tình hình là 1 số xe của mình khi vào đã có thông báo "You have run out of fuel. apply the parking brake and swich on the emergency brake light". Xe không tài nào khởi động và chạy được. Mọi người biết các khác phục chỉ mình với. Thank you
 
Top