1.33.x Hungary Map v 0.9.28 - Frank007 [1.33.x]

46193097072_9491840f73_o.png

45330766505_67a48f9b27_o.png

31304714737_1409bfc2ce_o.png

31304723107_54c22d9500_o.png

46243878101_f5653fde78_o.png

45330793585_7811069082_o.png

45519898024_a37de4cf33_o.png


Sự miêu tả:

đã cập nhật mod thử nghiệm Hotfix và AI lên phiên bản trò chơi ETS 2 1.33!
Cập nhật mới (27.11.2018):
- đã sửa các lỗi nhỏ hoặc lớn trong bản cập nhật trước!
- Hotfix chỉ bao gồm các bản sửa lỗi tương thích, một số mô hình mới và AI.
Tôi khuyên bạn nên tải lại!
So với phiên bản trước (1.31), ngoại trừ một số kiểu máy và hiệu ứng âm thanh mới,
cũng như chuyển đổi định dạng tệp, không có thay đổi nào trong gói!
Thông tin giống như trong bản phát hành trước - tôi sẽ không viết lại chúng ngay bây giờ!
Mod chứa 2 scs file, một (HM_0928s_def_hotfix_1.33.x_byIndian56.scs) là Hotfix,
người kia (HM_0928a_new_AI_test_1.33_byIndian56.scs) chủ yếu sử dụng
AI mới (Điện, HEV, xe lửa và giao cắt đồng mức khác nhau), nhưng cũng có nhiều mô hình mới tôi không nói với bạn bây giờ!
DOWNLOAD (1.9GB)
** LƯU Ý **
- Các bạn cần tạo Profile mới để kích hoạt MOD và lựa chọn "Phân hệ kiểu chơi" hungrary.mbd

44195699935_d39fdc1018_o.png


- Mod theo thứ tự như hình.
45519874224_c74f8c2aaa_o.png
 
Top