Hiệu ứng chuột siêu đẹp!!

Status
Not open for further replies.
Phần mềm làm con chuột max đẹp:
38550.png

cài đặt xong nhấp phải chuột vào khay hệ thống rồi chọn register vivi cursors:
ViVi+Cursor++V2.0.2_2.JPG


Đăng kí như này:

Name: NeeD
Code: 943462150839259427891703


Link tải: https://www.fshare.vn/file/E31JDYF1JBO7
 
Status
Not open for further replies.
Top