Giúp mình cách chọn xe khi bắt đầu

Sao khi vào game mình không chọn được xe theo ý thích vậy. Hồi trước chơi có chỗ để chọn mà giờ không có. Ai biết k hướng dẫn mình với. Của mình không có phần vòng màu đỏ
.
36241601704_e9699298d5_o.jpg
 

nphunghung

Staff member
Sao khi vào game mình không chọn được xe theo ý thích vậy. Hồi trước chơi có chỗ để chọn mà giờ không có. Ai biết k hướng dẫn mình với. Của mình không có phần vòng màu đỏ
.
36241601704_e9699298d5_o.jpg
E thử giải xóa game cũ, giải nén lại game xem sao.
 
Top