1.5.x Fast Level & More XP for ATS V1.5.x

dhptuan

New member
Mod giúp kiếm tiền và EXP nhanh
Download:
Fast_Level___More_XP_V1.5x.zip – 1.1 MB

Hoạt động trên bản 1.5.x

Hướng dẫn: Giải nén bỏ vào mục Documents\American Truck Simulator\mod


fast-level-more-xp-for-ats-v1-5-x-1-5-x_1-1024x565.jpg
 
Top