Danh mục phím tắt game OMSI Bus Simulator 2

Nhựt Duy

Moderator
Staff member
Mình tổng hợp và dịch lại từ tài liệu của OMSI Bus Simulator 2 về danh mục các phím tắt.

27132593123_5b1856c5cd_o.png

27642979072_41abf01cc9_o.png
 
Top