cần anh em diễn đầncho em hỏi máy win 7CPU G2030 chơi dc không con eurotruck và con american truck

nhoknoiloan1

New member
26955509287_408bafe6f1_o.png
@
40924638145_e9ec05a38c_o.png
liên quân 899 Chơi dc nha bạn máy t cũng G2030
 
Chỉnh sửa lần cuối:
43140362482_7fcf9694e3_o.jpg

42471939614_8d0d277908_o.jpg


Máy mình cấu hình yếu hơn còn play đư

Personal Home Use Only

Operating System

Windows 7 Professional Service Pack 1 (build 7601)
Install Language: English (United States)
System Locale: Vietnamese (Vietnam)
Installed: 29/04/2018 6:47:25 CH
Boot Mode: BIOS (Secure Boot not supported)

System Model

ASUSTeK


Processor a

2,50 gigahertz Intel Pentium Dual-Core E5200
64 kilobyte primary memory cache
2048 kilobyte secondary memory cache
64-bit ready
Multi-core (2 total)
Not hyper-threaded

Main Circuit Board b

Board: ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM
Serial Number: MF7096G04003585
Bus Clock: 200 megahertz
BIOS: American Megatrends Inc. 0516 06/08/2009


Drives

328,66 Gigabytes Usable Hard Drive Capacity
237,51 Gigabytes Hard Drive Free Space

ASUS DVD-E616A3 ATA Device [Optical drive]

ST3250820NS [Hard drive] (250,06 GB) -- drive 1, s/n 5QE0Q2X2, rev 3.AEE, SMART Status: Healthy
ST380815AS [Hard drive] (80,03 GB) -- drive 0, s/n 9RA8ZPAG, rev 4.AAB, SMARTStatus: Healthy

Memory Modules c,d

3584 Megabytes Usable Installed Memory

Slot 'DIMM A1' has 2048 MB
Slot 'DIMM B1' has 2048 MB


Local Drive Volumes

c: (NTFS on drive 0) *

78,61 GB

46,19 GB free

d: (NTFS on drive 1)

100,06 GB

83,60 GB free

e: (NTFS on drive 1)

150,00 GB

107,72 GB free
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Thuan0312

Moderator
Staff member
43140362482_7fcf9694e3_o.jpg

42471939614_8d0d277908_o.jpg


Máy mình cấu hình yếu hơn còn play đư

Personal Home Use Only

Operating System

Windows 7 Professional Service Pack 1 (build 7601)
Install Language: English (United States)
System Locale: Vietnamese (Vietnam)
Installed: 29/04/2018 6:47:25 CH
Boot Mode: BIOS (Secure Boot not supported)

System Model

ASUSTeK


Processor a

2,50 gigahertz Intel Pentium Dual-Core E5200
64 kilobyte primary memory cache
2048 kilobyte secondary memory cache
64-bit ready
Multi-core (2 total)
Not hyper-threaded

Main Circuit Board b

Board: ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM
Serial Number: MF7096G04003585
Bus Clock: 200 megahertz
BIOS: American Megatrends Inc. 0516 06/08/2009


Drives

328,66 Gigabytes Usable Hard Drive Capacity
237,51 Gigabytes Hard Drive Free Space

ASUS DVD-E616A3 ATA Device [Optical drive]

ST3250820NS [Hard drive] (250,06 GB) -- drive 1, s/n 5QE0Q2X2, rev 3.AEE, SMART Status: Healthy
ST380815AS [Hard drive] (80,03 GB) -- drive 0, s/n 9RA8ZPAG, rev 4.AAB, SMARTStatus: Healthy

Memory Modules c,d

3584 Megabytes Usable Installed Memory

Slot 'DIMM A1' has 2048 MB
Slot 'DIMM B1' has 2048 MB


Local Drive Volumes

c: (NTFS on drive 0) *

78,61 GB

46,19 GB free

d: (NTFS on drive 1)

100,06 GB

83,60 GB free

e: (NTFS on drive 1)

150,00 GB

107,72 GB free
Pentium 2.60ghz Ram 2gb hay Core 2 Duo ram 2gb thì lag tung chảo
 
cái này còn có một cái cũng không kém phần quan trọng trong cấu hình máy là card màn hình,phải tối thiểu
42299507555_e76eaf16f4_o.jpg
 
Top