Ban tài khoản ets2 vn huynhdai

QuocTuan737

Staff member
Ban Tài Khoản ets2 vn huynhdai

Tài khoản ets2 vn huynhdai tham gia diễn đàn ngày 24/1/2018

Bán mod trái phép trên diễn đàn qua hình thức inbox qua facebook

Có nhiều bạn đăng bài xin mod ( xe , map , skin ) , và thành viên ets2 vn huynhdai đã vào bình luận đưa link youtube , facebook , để các bạn vào Kênh youtube của ets2 vn huynhdai đăng kí kênh của họ , qua Inbox Facebook mới gửi link download mod , nhưng thực tế , khi bạn inbox , bên đó bán mod xe chứ không phải cho các bạn link download mod xe

Một số hình ảnh
41498317542_b95beabd5e_o.png


40827370374_6f6bdb086b_o.png

26670190707_2fd1134550_o.png

40827410764_d1c9bc1be9_o.png

41539330191_58f45a3f2d_o.png

40827416404_93c59e3123_o.png

41539333201_3de374a3f2_o.png

40646104625_595a72154a_o.pngNay BQT quyết định Ban tài khoản ets2 vn huynhdai vi phạm nội quy diễn đàn VNSIMULATOR
 

Thuan0312

Moderator
Staff member
Ban Tài Khoản ets2 vn huynhdai

Tài khoản ets2 vn huynhdai tham gia diễn đàn ngày 24/1/2018

Bán mod trái phép trên diễn đàn qua hình thức inbox qua facebook

Có nhiều bạn đăng bài xin mod ( xe , map , skin ) , và thành viên ets2 vn huynhdai đã vào bình luận đưa link youtube , facebook , để các bạn vào Kênh youtube của ets2 vn huynhdai đăng kí kênh của họ , qua Inbox Facebook mới gửi link download mod , nhưng thực tế , khi bạn inbox , bên đó bán mod xe chứ không phải cho các bạn link download mod xe

Một số hình ảnh
41498317542_b95beabd5e_o.png


40827370374_6f6bdb086b_o.png

26670190707_2fd1134550_o.png

40827410764_d1c9bc1be9_o.png

41539330191_58f45a3f2d_o.png

40827416404_93c59e3123_o.png

41539333201_3de374a3f2_o.png

40646104625_595a72154a_o.pngNay BQT quyết định Ban tài khoản ets2 vn huynhdai vi phạm nội quy diễn đàn VNSIMULATOR
Band Vĩnh viễn luôn à bác ?
 
Ban Tài Khoản ets2 vn huynhdai

Tài khoản ets2 vn huynhdai tham gia diễn đàn ngày 24/1/2018

Bán mod trái phép trên diễn đàn qua hình thức inbox qua facebook

Có nhiều bạn đăng bài xin mod ( xe , map , skin ) , và thành viên ets2 vn huynhdai đã vào bình luận đưa link youtube , facebook , để các bạn vào Kênh youtube của ets2 vn huynhdai đăng kí kênh của họ , qua Inbox Facebook mới gửi link download mod , nhưng thực tế , khi bạn inbox , bên đó bán mod xe chứ không phải cho các bạn link download mod xe

Một số hình ảnh
41498317542_b95beabd5e_o.png


40827370374_6f6bdb086b_o.png

26670190707_2fd1134550_o.png

40827410764_d1c9bc1be9_o.png

41539330191_58f45a3f2d_o.png

40827416404_93c59e3123_o.png

41539333201_3de374a3f2_o.png

40646104625_595a72154a_o.pngNay BQT quyết định Ban tài khoản ets2 vn huynhdai vi phạm nội quy diễn đàn VNSIMULATOR
Khoá acc đó vĩnh viễn luôn bác.
 
Top