1.4.x American Truck Simulator v1.40.2.1s(Đã xóa)

American Truck Simulator 2 Update v1.40.2.0 to v1.40.2.1s :



Các bạn tải về ,giải nén.Vào folder "Update" mở file lên ,chỉ tới folder game American Truck Simulator ... trên máy tính (phải đúng phiên bản),chờ cho nó update ...
Update xong mở folder "Crack" ra copy foder bin
Mở folder game trên máy tính ra paste bin vô ,replace các file có tên giống nhau .Xong !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Top