1.32.x 2017 Honda Civic typeR | Civic Fc5

2017 Honda Civic TypeR & Civic FC5
-Two tùy chọn xe taxi (civic & typer)
-the xe có vành ban đầu riêng của họ (cả hai tỷ lệ riêng của nhà máy ban đầu civic & typer)
-cho tiếng nói động cơ có sẵn (typer và civic)
-special xả âm thanh cho hai
nội thất
nguyên bản -Cabin phụ kiện
-Cabin ánh sáng -Appears
trên tất cả các thương hiệu (gallery)
-Phiên bản tương thích 1.32

45810545911_d0d6ed3b0f_o.png

31939657258_fd6aa7d68f_o.png

45810550651_0aa5ed1d0d_o.png

31939660708_fa48561ed3_o.png

31939663208_dd18fc5ce8_o.png

45810559221_8f48cd01e5_o.png

Hướng Dẫn
45810544071_1ee0a01a64_o.png


DOWNLOAD

 
Top