18 Wheels Of Steel: American Long Haul

nphunghung

Staff member
19368423349_8d3034f857_o.jpg


19559223161_410e09f1c8_o.jpg

19528834086_026e42befd_o.jpg

18932431784_265ae04c4a_o.jpg

19367020030_bd0a447d15_o.jpg

Chọn một trong 2 link dưới đây để tải về nhé.
Cách cài đặt game:

- Chạy file SetupAmericanLongHaul.exe
- Copy file "prism3d.exe" va file "Update patch 101.exe" trong thư mục cài đặt vào thư mục cài game
- Chạy file "Update patch 101.exe"
- Vào game và thưởng thức
 
Top