1.22.x ☻ Terra map (beta)

Tiếp tục 1 map mới gửi đến anh em , đối với map này anh em phải tạo profile mới và chọn lại phân hệ kiểu chơi , lưu ý phải có DLC Going East và DLC Scandinavia
► Download tại
Fshare
► Tested 1.22

25523719496_39d822af4a_o.png

25549864645_a68a257b3c_o.png

25182320839_8810dbf01f_o.png

25431324782_a350c7cb8d_o.png

25431328022_90d58b6103_o.png

25431330632_687d6fd5fe_o.png

25457131651_9e162825ed_o.png

24923151373_09684a12ea_o.png

25457134171_f4d2591598_o.png

25254264530_fd062dc841_o.png

25549884435_98a01f7de4_o.png

25182340619_fe0fc5e0c6_o.png

 
Top