0.9.x ☻ Park_XP

► Như chúng ta đã biết thì ở ATS khi trả hàng chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn trả hàng và với việc sử dụng mod này thì ở mỗi sự lựa chọn trả hàng chúng ta sẽ có cơ hội tăng XP rất nhiều với các mức là
- 5000xp
- 2500xp
- 1000xp
Ngoài ra mình đã làm thêm chức năng là giảm giá tiền khi mua gara , cụ thể là khi mua gara mới sẽ chỉ mất 50000$ và khi nâng cấp sẽ chỉ còn mất 20000$
► Download tại
Fshare
Tested 0.9.x

24400238929_28bca2a075_o.png

24141042903_94b2ffa6d1_o.png

24141045123_4fc2100379_o.png 
Top