Video hướng dẫn cách chơi Farming Simulation 19 - Ravenport Map

tantrung75

New member
Mình sưu tầm được series Video về hướng dẫn cách làm quen và chơi game Farming Simulation 19 - Ravenport Map trên Youtube.
Các bạn có thể tham khảo để chơi nhé. Chúc mọi người có trãi nghiệm thú vị.

imgres


1 - Farming Simulator 19 Let's Play - USA Map - Episode 1 - How to get started!!
2 - Farming Simulator 19 Let's Play - USA Map - Episode 2 - How to join fields + contracts!!!
3 - Farming Simulator 19 Let's Play - USA Map - Episode 3
4 -

Farming Simulator 19 Let's Play - USA Map - Episode 4 - Patch 1.2, Reboot and Landscaping!!
5 -
Farming Simulator 19 Let's Play - USA Map - Episode 5
6 -
Farming Simulator 19 Let's Play - USA Map - Episode 6
7 -
Farming Simulator 19 Let's Play - USA Map - Episode 7 - Basic Forestry & Wood Chipping!
8 -
Farming Simulator 19 Let's Play - USA Map - Episode 8 - I'm back!! 
Top