Cheat tiền fs15

kencrazy132

New member
Vào C:\Users\Ken\Documents\My Games\FarmingSimulator2015\savegame2 - Tìm Đến File Sever Game Cũa Các Bạn Xong Mở nó bằng notepad,Mở Find Test Lên Ghi Money Và Điền số Money Bạn Muốn Là Có Ngay :D
 
Muốn cheat tiền thì vào file save game mở lên tìm chỗ money điền số mình muốn vào rồi save file lại như bạn kencrazy132 bình luận ở trên
 
Muốn cheat tiền thì vào file save game mở lên tìm chỗ money điền số mình muốn vào rồi save file lại như bạn kencrazy132 bình luận ở trên
đơn giản vậy à? còn level thì sao. (để đủ đk mua xe mới ấy mà)
 
Top