Search results

  1. B

    Lỗi ETS2 đang chạy thì máy khởi động lại

    em đang chơi ets2 1.26.1s thì máy nhiễu sóng và restart lại. là sao ạ? HĐH WIN7 ULTIMATE BUILD 7601 CPU INTEL PENTIUM CPU G2030 RAM 4GB (3.71GB DÙNG ĐƯỢC) BẢN X64
Top