Search results

  1. Q

    HỎI cho em hỏi có cách nào để fix đơ khi vào tạo tài koanr mới không ạ

    [/IMG] ai có cách không chỉ em với mỗi lần tạo tài khoản mới để mod map vô tạo là đơ game
  2. Q

    ALL nhạc nền mod ETS 2 cho ai cần

    LINK ĐÂY NHA : https://drive.google.com/file/d/1XHXax4orrqcyYBJtpXxZ9b5I-11x94HI/view?usp=sharing Các bác copy vào thư mục mod nha vô game mod cái nhạc nền vừa download về sau đó vô game ấn lái xong thoát ra là có nhạc link video để xem trước nhạc ...
Top