Search results

  1. C

    HỎI Chế độ Ghost Mode

    Mình mới chơi ETS2 Multi lúc nạp game thấy có dòng chữ GHOST MODE phía trên màn hình. Xin cho hỏi đây là chế độ gì, ảnh hưởng của nó trong chơi multi ra sao và cách bật tắt ? Xin cảm ơn.
Top